Informacje kontaktowe

Zapraszamy do odwiedzenia naszej firmy, która znajduje się w samym sercu Łodzi. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

ul. Targowa 35

90-043 Łódź

NIP: 727-27-92-591

KRS: 0000511479

obligo S.A.

+48 42 630-41-41
+48 42 630-70-77

biuro@legalcare.pl

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS Kapitał zakładowy 700.000,00 zł (kapitał opłacony w całości)

Formularz kontaktowy

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest OBLIGO S.A. z siedzibą w Łodzi przy al. Targowej 35, (90-043), NIP: 727-25-65-205, REGON: 473059202.
 2. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail:
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. marketingowym administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „r.o.d.o.”,
  2. marketingowym partnerów biznesowych współpracujących z administratorem danych, pod warunkiem wyrażenia odpowiedniej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) r.o.d.o.),
  3. udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika skierowanego za pośrednictwem formularza kontaktowego (art. 9 ust. 2 lit. a r.o.d.o.).
 4. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania usługi, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 6. Ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. przenoszenia danych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na pytanie Użytkownika.
Imię i nazwisko
Pole wymagane
Adres e-mail
Pole wymagane
Firma
Pole wymagane
Temat
Pole wymagane
Treść wiadomości
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane